При реєстрації на Сайті або передачу даних співробітникові компанії bereg.ua Клієнт може надавати наступні дані: Ім'я, Прізвище, адресу електронної пошти, стать, дата народження, номер телефону і адресу для доставки Товару. При поверненні Товару для перерахування Продавцем грошових коштів Клієнт надає паспортні дані і дані банківської картки. Дану інформацію Продавець має право використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом. Продавець визнає важливість конфіденційності наданої особистої інформації Клієнтом.

Надаючи свої персональні дані Продавця, Клієнт погоджується на їх обробку Продавцем, у тому числі для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом у рамках цієї оферти, просування Продавцем товарів і послуг шляхом направлення розсилок рекламно-інформаційного характеру, проведення електронних і SMS-опитувань, проведення конкурсів та інших промо-акцій серед клієнтів, аналізу результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення статистичних досліджень, організації доставки товару, контролю задоволеності клієнтів якістю наданих Продавцем послуг.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) використання, передача (в тому числі передачу третім особам, не виключаючи транскордонну передачу, якщо необхідність в ньому виникла в ході виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Продавець має право обробляти персональні дані, у тому числі шляхом направлення Клієнту кореспонденції рекламного характеру на вказану поштову адресу, здійснення телефонних дзвінків, відправлення SMS-повідомлень, через інтернет-месенджери, а також відправки електронних листів рекламного характеру на зазначений клієнтом електронну адресу.

Клієнт може відмовитися від отримання розсилок, від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин одним із зазначених способів:

  1. Клієнт може вибрати параметри розсилки або відмовитися від неї на Сайті;

  2. Клієнт повинен звернутися в Службу по роботі з клієнтами Продавця надіславши електронний лист на адресу [email protected]або зв'язавшись зі спеціалістами служби підтримки клієнтів по телефону +380 67- 826-33-12.

Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед клієнтом.

Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію. Відвідувач сайту або клієнт справжнім дає згоду на збір, аналіз і використання cookies, в тому числі третіми особами для цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту bereg.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Клієнтом. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу їх третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

, залишилось всього:
Година
Години
Годин
Хвилина
Хвилини
Хвилин
Секунда
Секунди
Секунд
×